Priser

Priser

Vi er klar over at pårørende ofte kan være i en sårbar og vanskelig situasjon, og at prisen for gravferden ikke alltid er lett å ta opp eller ha fokus på. Men mange lurer på hva en begravelse/bisettelse vil koste når de ringer og det er lov å være prisbevisst også når noen nær går bort.

 

Prisen er også en viktig del av det, fordi det er veldig varierende i markedet. Hos oss får du lavere priser enn snittet er på i Bergen. Vi er et byrå som har fokus på kunden, og at det er en person følger deg gjennom hele prosessen

Det er vårt ønske at et kostnadsforhold skal være ryddig, og har laget denne prisoversikten som er i samsvar med ny forskrift om prisopplysninger fra konkurransetilsynet gjelder fra 1.1.2013. Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer om å ha en minimums og maksimums prisoversikt forbundet med en gravferd. Slik at det skal være lettere for pårørende å sammenligne priser.

Vi gjør oppmerksom på at oversikten vil ikke gi svar på alle kostnader som normalt tilløper ved en gravferd, men vi vil alltid gi deg et prisoverslag som er basert på dine ønsker for begravelsen eller bisettelsen.

Du kan også laste ned vår fullstendige prisliste.

Gravferdstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 22 723 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Se søknadsider om gravferdstønad på nav

Minimums og maksimumspriser i henhold til forskrift om prisopplysning fra konkurranse tilsynet kapittel 4. Særlig om prisopplysninger fra gravferdstjenester, §16.

Priser for Bergen

Kiste Minimumspris Maksimumsppris Anmerkninger
Kiste med svøp/utstyr (umalt spon) 4050,- 47 000,- Heltre mahogny kiste
Nedlegging i kiste 1450,- 1450,-
Transport
Bringing av den døde på båre fra dødsted til oppbevaring 2000,- 4000,- 1-2 mann, 100%
Transport av tomkiste til dødsted/oppbevaring 1250,- 2500,- 100%
Transport av båre til seremonisted 1500,- 1500,-
Transport av mannskap og utstyr 1250,- 1250,-
Transport av båre til graven/krematorium 1500,- 1500,-
Bårebil ved seremoni 0,- 1500,-
Seremoni
Assistering i kirke /kapell hhv.  1 og 2mann 1600,- 3200,-
Pynt lysestaker 450,- 550,- Teppe/lyskrakker
Sanghefter fargetrykk 50stk 1760,- 1945,- Eget bilde
Kistedekorasjon 1 stor rød rose 35,- 4000,- Ingen grense oppad
Dødsannonse
Dødsannonse BT (75mm) 1001,25,- 3000,- Ingen grense oppad
Honorar og gebyrer *
Byråets avgiftsfrie honorar/v svært enkle oppdr. 1125,- 2550,- Full seremoni
Byråets avgiftspliktige hoonorar/v svært enkle oppdr. 700,- 1800,- Full seremoni
SUM Kr 19671,25,- Kr  77 745,

 

Øvrige mulige kostnader som ikke er inkludert i oversikten

  • Eventuelle Kommunale avgifter
  • Kostnader ved musikalske innslag
  • Minnesamvær
  • Gravstein eller navnetilføyelse
  • Syning andakt

*Byråets honorar dekker forberedelser og tilrettelegging av gravferdsoppdraget. Honoraret øker ved konsultasjon utenfor ordinær arbeidstid.

Tilgjengelig hele døgnet

Ring oss på 55 13 40 04

Vi er her, i samtale, i stille alvor og i trøst, som støtte for deg i en tung tid.

Ønsker du å komme i kontakt med et begravelsesbyrå i Bergen og omegn som tar seg god tid med arbeidet, i samhandling med de pårørende i en alvorspreget situasjon, ønsker vi å være nettopp det.