Dødsannonse

Dødsannonse

Det er vanlig å annonsere dødsfall i aviser som blir lest av avdødes famililie og kjente. Det benyttes for å informere praktisk om sted, tid og dag for gravferden. Har avdøde flyttet er det en fin gest å annonsere dødsfallet i media der avdøde tidligere har levd. Det kan også fremgå om pårørende ønsker minnegaver som et alternativ til blomster. Vi er behjelpelig med oppsett av annonsen og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

Se forslag til dikt (PDF)

Forslag til oppsett av annonse

Tilgjengelig hele døgnet

55 13 40 04

Trygghet og kvalitet.