Sorg og savn

SORG OG SAVN

Sorg har mange ansikter. Opplevelsen og bearbeidelsen av sorg kan være vanskelig, og det kan være nyttig å få informasjon rundt temaet. Mennesker er forskjellige, og har ulike behov og ønsker om hjelp. Det er alltid mange praktiske spørsmål som må tas stilling til når noen dør fra oss. Vi ønsker å være en støtte i en vanskelig tid, ved å lytte og tilby tilrettelagt bistand.

Vedrørende arv er det mange spørsmål som dukker opp, og mye er med på avgjøre hva som skjer med avdødes formue. Det er ofte avhengig av gjenlevende ektefelle eller familie, og eventuelt om det er opprettet testamentet. Tingretten eller advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Se Informasjon om skifte og arveoppgjør fra bergen tingrett.

Barn sørger også, noen ganger på en uforståelig måte for oss voksne. Hva tenker de på, hvordan har de det? Det er derfor svært viktig at de blir inkludert og spurt om de vil ta del i prosessen på sin måte.Tegne noe, skrive noe, gi med et bilde eller noe annet.

Mange opplever tiden etterpå vanskelig. Livet fortsetter, og enten man vil eller ei så må man ta det neste steg selv. Se under for linker til forskjellig hjelp ved sorg bearbeidelse.

 

 

Tilgjengelig hele døgnet

Ring oss på 55 13 40 04

Vi er her, i samtale, i stille alvor og i trøst, som støtte for deg i en tung tid.

Ønsker du å komme i kontakt med et begravelsesbyrå i Bergen og omegn som tar seg god tid med arbeidet, i samhandling med de pårørende i en alvorspreget situasjon, ønsker vi å være nettopp det.