Priser

Priser

Vi er opptatt av å levere samme gravferdstjenester i Bergen som andre byrå, men til en mer fornuftig pris. Det gjør ikke at vi selger billige begravelser, men det betyr at de etablerte byråene i dag tar seg godt betalt for like tjenester. Vi kommer også kostnadfritt på hjemme samtaler. Vi hjelper deg med å lage en verdig begravelse med lang erfaring, innenfor den kostnadsrammen som passer for deg. Vi lager alltid et prisoverslag over alle totale kostnader på planleggings samtalen.

Hos oss kan du velge om ønskelig begravelse med eller uten seremoni til fast pris, gjøre kostnadsfrie tilpasninger og bestille tilvalg som musiker og ekstra blomster. Alt som forventes levert fra et byrå, som transport, kiste, kistedekorasjon og urne, er inkludert og kan tilpasses uten at det påvirker prisen på begravelsen.

Hos oss kan du velge om ønskelig begravelse med eller uten seremoni til fast pris.

Tilpasning

Du kan velge mellom ulike kister, urner og gravmarkører uten at dette endrer prisen for begravelsen. Bestiller du en begravelse med seremoni, kan du også velge farge på kistedekorasjon, design på program og om du ønsker å spille av musikk.

Tilvalg

Vi tilbyr ekstra tjenester og produkter for de som ønsker det. Alle tilvalg gjennom Fana og Fyllingsdalen Begravelsesbyrå får du til våre innkjøpspriser uten tillegg. Som tilvalg tilbyr vi dødsannonse, syning, ekstra blomster, innleid gravferdstaler og innleid musiker.

Tilgjengelig hele døgnet

Ring oss på 55 13 40 04

Uten seremoni 8900,-

 •               ∨ Henting og transport

 •                            Transport til sykehus og til sted for begravelse eller kremasjon
 • av den avdøde er dekket.
 • ∨ Stell og nedleggelse i kiste

 • Vi steller og legger avdøde i kiste, med hvit skjorte eller egne klær.
 • Kiste, urne og annet utstyr

 • Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: Kremasjon kiste, urne, gravmarkør og klær.
 • Nødvendig papirarbeid

 • Vi tar hånd om nødvendig papirer og skjema til gravferdsetaten, politiet, søknad om stønad til NAV og tingretten.
 • ∨ Planleggingssamtale

 • ∨ Seremoni

 • ∨ Kistedekorasjon

 • ∨ Programhefter

 • ∨ Tilvalg

 

 

 

 

Med seremoni 28 000,-

 •               ∨ Henting og transport

 •                            Transport til sykehus og til sted for begravelse eller kremasjon
 • av den avdøde er dekket.
 • ∨ Stell og nedleggelse i kiste

 • Vi steller og legger avdøde i kiste, med hvit skjorte eller egne klær.
 • Kiste, urne og annet utstyr

 • Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: Klassisk hvit standard kiste, urne, gravmarkør og klær.
 • Nødvendig papirarbeid

 • Vi tar hånd om nødvendig papirer og skjema til gravferdsetaten, politiet, søknad om stønad til NAV og tingretten.
 • ∨ Planleggingssamtale

 • Samtale for planlegging av seremonien hjemme hos deg eller i våre lokaler.
 • ∨ Seremoni

 • Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er tilstede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt.
 • ∨ Kistedekorasjon

 • En stor kistedekorasjon med blomster og fargevalgvalg er inkludert.
 • ∨ Programhefter

 • Opptil 200 programhefter til seremoni er inkludert.
 • ∨ Tilvalg

 • Tilvalg som musiker, seremonileder og ekstra blomster tilbys til våre innkjøpspriser. Annonse kan vi bistå med å lage, pris er direkte fra avis.

Prisliste

Du kan også laste ned vår fullstendige prisliste.

Minimun og maksimum priser 2018, i henhold til Forskrift om prisopplysninger for gravferd. Varer og tjenester som er pliktige er inkludert mva.

PRISOPPSETT I HENHOLD TIL PRISOPPLYSNINGSFORSKRIFTEN.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.)

Vi bistår deg gjerne med søknad om støtte fra NAV.

For mer informasjon, se nettsidene til NAV.